Confindustria
Ascoli Piceno

        

10 REM FILE TEST
20 OPEN 1, 8, 4, "TESTFILE,SEQ,W"
30 IF ST <> 0 THEN PRINT "FILE ERROR"
40 IF ST = 0 THEN PRINT "FILE EXISTS"
50 CLOSE 1

FILE NOT OPEN

ERROR: #E6AKRGVMXSR3TGRZ9XTXVNVL9V0UY2VU